Introduction

Rydych chi wedi dod i’r man cywir. Mae hysbysebu gwleidyddol yn gymhleth, ond mae gennym atebion syml i gwestiynau cyffredin. Ac os na allwn helpu, gallwn eich rhoi chi ar y llwybr cywir.

Mae cyflwyno negeseuon i bleidleiswyr yn rhan fawr o’r broses ddemocrataidd. Mae’n bwysig bod pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr yn gallu cyfathrebu â chi er mwyn egluro eu safbwyntiau a’u polisïau, fel eich bod yn wybodus pan fyddwch yn pleidleisio. Ond daw heriau newydd yn sgil ymgyrchu digidol, ac rydym yn gwybod bod diffyg tryloywder yn destun pryder i bleidleiswyr.
 
Rydym am eich helpu i ddeall pwy sy’n talu er mwyn dylanwadu ar eich pleidlais. Rydym am i chi fod ym hyderus ynghylch yr hysbysebion gwleidyddol rydych yn eu gweld ar-lein, er mwyn deall pwy sy’n eich targedu, a pham. Rydym am i chi wybod pryd y gallwch chi weithredu os byddwch yn gweld rhywbeth sy’n destun pryder i chi.

Dechreuwn, felly, â chwestiwn syml.

Wyddech chi?

Wyddech chi?

Pan fyddwn yn siarad am hysbysebu gwleidyddol ar-lein, nid ydym yn sôn am y negeseuon hyrwyddo rydych yn eu gweld ar y cyfryngau cymdeithasol yn unig, neu’r hysbysebion rydych yn eu gweld ar wefannau neu apiau. Rydym hefyd yn siarad am negeseuon eraill yn eich ffrwd newyddion gan bleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac ymgyrchwyr. Ni thelir am y negeseuon hyn. Efallai y byddwch yn eu gweld nhw gan eich bod yn dilyn plaid wleidyddol, neu am fod ffrind wedi rhannu eu neges.