Dewch i wybod pwy sy’n gyfrifol am hysbysebion gwleidyddol ar-lein

Credu eich bod chi'n nabod hysbysebion gwleidyddol?

Introduction

Mae rhai pobl yn credu taw dim ond pleidiau gwleidyddol sy’n cael gosod hysbysebion gwleidyddol ar-lein. Ond, oeddech chi’n gwybod y gall sefydliadau eraill hefyd ymgyrchu i ddylanwadu ar eich pleidlais?

Ymgyrchu ar-lein

Mae’n anodd gwybod a yw’r wybodaeth rydych yn ei gweld ar-lein yn ddibynadwy neu yn gamarweiniol. Mae gwybod ffynhonnell y wybodaeth rydych yn ei gweld yn allweddol i wahaniaethu rhwng ffaith a ffuglen.