Dewch i wybod pwy sy’n talu am hysbysebion gwleidyddol ar-lein

Credu eich bod chi'n nabod hysbysebion gwleidyddol?

Hysbysebion gwleidyddol ar-lein, dewch i’w nabod fel maen nhw’n eich nabod chi

Mae rhai pobl yn meddwl bod y swm sy’n cael wario ar hysbysebion gwleidyddol ar-lein yn gyfrinachol. Ond, wyddech chi ein bod ni’n cyhoeddi data gwariant ac yn gorfodi terfynau ar faint y caiff ymgyrchwyr ei wario ar eu hymgyrchoedd ar-lein ac all-lein?

Introduction

Mae’r swm sy’n cael ei wario ar ymgyrchu digidol yn cynyddu fesul etholiad. Fe wnaeth gwariant pleidiau ar hysbysebu digidol gynyddu o 24% i 43% o’u cyllideb hysbysebu rhwng etholiadau cyffredinol Senedd y DU yn 2015 a 2017. Rydym yn bwriadu cyhoeddi data am etholiad cyffredinol Senedd y DU 2019 yn haf 2021, ac rydym yn disgwyl i ganran y gwariant ar hysbysebion gwleidyddol ar-lein gynyddu ymhellach.