Eich data a thargedu gan hysbysebion gwleidyddol ar-lein

Credu eich bod chi'n nabod hysbysebion gwleidyddol?

Introduction

Oeddech chi’n gwybod y gall eich arferion siopa ar-lein effeithio ar yr hysbysebion gwleidyddol rydych yn eu gweld?

Hysbysebion gwleidyddol ar-lein, dewch i’w nabod fel maen nhw’n eich nabod chi

Mae pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr yn defnyddio ystod o ddulliau cyfathrebu i ymgysylltu â phleidleiswyr. Mae’r dulliau hyn wedi datblygu dros amser wrth i dechnoleg ddatblygu - o ganfasio ar stepen y drws i hustyngau, o ddarllediadau gwleidyddol pleidiau i ymgyrchoedd hysbysebu ar raddfa fawr, o ffonio i ymgyrchoedd marchnata trwy e-byst. 

Mae twf y rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol yn cynnig ffyrdd newydd i bleidiau ac ymgyrchwyr gyflwyno eu negeseuon i bleidleiswyr. Yn yr un modd ag y mae cwmnïau masnachol yn defnyddio’r technegau marchnata diweddaraf i werthu eu cynhyrchion a’u gwasanaethau, mae ymgyrchwyr gwleidyddol yn defnyddio data personol a thechnegau dadansoddeg data soffistigedig i dargedu pleidleiswyr.