Types of elections

Mae yna wahanol fathau o etholiadau sy’n digwydd ledled y DU. Yn eu plith, ceir y canlynol:

  • etholiadau cenedlaethol, megis etholiad cyffredinol Senedd y DU
  • etholiadau mewn gwledydd datganoledig, megis etholiadau Senedd Cymru, Senedd yr Alban, ac etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon
  • etholiadau lleol, megis etholiadau cynghorau lleol