Byw ar gwch preswyl neu lety symudol arall

All other nations

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales

Register to vote

Os ydych yn byw ar gwch preswyl neu lety symudol arall, ac mae gennych angorfa neu safle parhaol, gallwch gofrestru i bleidleisio yn y cyfeiriad hwnnw.

Cofrestrwch i bleidleisio

Os nad oes gennych angorfa neu safle parhaol, gallwch ddewis cofrestru naill ai: 

  • lle’r ydych yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser
  • lle mae gennych ryw gysylltiad

Gallech gofrestru yn y man lle’r oeddech wedi cofrestru i bleidleisio ddiwethaf. Fel arall, gallech gofrestru rywle megis yr iard gychod rydych yn ei defnyddio ar gyfer cynnal a chadw, er enghraifft.

I gofrestru yn y modd hwn, bydd angen i chi lawrlwytho a llenwi ffurflen ar gyfer rhywun heb gyfeiriad sefydlog neu barhaol. 

Lawrlwythwch y ffurflen cofrestru i bleidleisio