This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

ID Pleidleisiwr

Mae angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau nawr.

Dysgwch fwy am ba etholiadau y bydd angen ID ffotograffig arnoch yng Nghymru a mathau o ID ffotograffig a dderbynnir.

Dim ID? Gwnewch gais am ID pleidleisiwr am ddim nawr.

Emergency proxy

O dan amgylchiadau penodol, pan fydd argyfwng sy'n golygu na allwch bleidleisio'n bersonol, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng.