This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Cofrestru i bleidleisio

Os ydych yn fyfyriwr, mae'n bosibl y gallwch gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref ac yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor. Fodd bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y gallwch bleidleisio fwy nag unwaith mewn etholiadau sy'n cael eu cynnal ar yr un diwrnod. 

Dysgwch a ydych yn gymwys i gofrestru a sut i wneud cais.