Nid oes etholiadau ar ddod yn eich ardal

Gallwch gofrestru i bleidleisio unrhyw bryd. Cofrestrwch i bleidleisio nawr.

Os oes angen cymorth arnoch i gofrestru, cysylltwch â'r tîm gwasanaethau etholiadol trwy:

Cael cymorth gyda chofrestru etholiadol

Anfonwch eich cais am bleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy at eich tîm cofrestru etholiadol lleol. Gallwch hefyd gysylltu â nhw i ddarganfod a ydych chi ar y gofrestr etholiadol, ac a oes eisoes gennych chi bleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy yn barod.

Electoral Registration Officer
Renfrewshire Valuation Joint Board
The Robertson Centre
16 Glasgow Road
PAISLEY
PA1 3QF

Your local council

For questions about your poll card, polling place, or about returning your postal voting ballot, contact your council.

Renfrewshire Council

A ddaethoch o hyd i'r hyn yr oeddech yn chwilio amdano? Os na, rhowch wybod i ni.