Overview

Mae cwcis yn ffeiliau a arbedir ar eich ffôn, tablet neu gyfrifiadur pan ymwelwch â gwefan. Fe'u defnyddir yn helaeth i wneud gwefannau weithio'n fwy effeithlon.

Rydyn ni'n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan, fel y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un.

Cwcis rydyn ni'n eu defnyddio

Cwcis Dadansoddeg

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth honno i'n helpu i wella'r wefan i ddefnyddwyr. Mae cwcis Google Analytics yn storio gwybodaeth anhysbys am:

  • Sut wnaethoch chi gyrraedd y wefan, er enghraifft, defnyddio peiriant chwilio
  • Pa dudalennau rydych chi'n ymweld â nhw, a pha mor hir rydych chi'n ei dreulio arnyn nhw
  • Beth rydych chi'n ei glicio ar y wefan

Mae Google Analytics yn casglu cwcis mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un yn uniongyrchol. Darganfyddwch fwy am sut mae google yn diogelu'ch data

EnwYn dod i benHyd
_ga2 flyneddMae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'n gwefan trwy olrhain a ydych chi wedi ymweld o'r blaen
_gid24 awrMae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'n gwefan trwy olrhain a ydych chi wedi ymweld o'r blaen
_gat1 munudDefnyddir y rhain i sbarduno cyfradd ceisiadau

Mae'r data anhysbys hwn yn cael ei storio yn Google Analytics a Google Tag Manager. Mae ein tîm Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Corfforaethol yn ei gyrchu i wella perfformiad y wefan.

Gallwch optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics ar draws pob gwefan

Gallwch chi analluogi'r cwcis hyn ar ein gwefan ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru'ch dewisiadau

Cwcis perfformiad

Efallai y byddwn yn gweithio gyda phartneriaid eraill i fonitro a gwella perfformiad ein gwefan. Mae'r cwcis hyn yn mesur pethau fel sut rydych chi'n edrych ar fideos YouTube sydd ar ein gwefan.

Gallwch chi analluogi'r cwcis hyn ar ein gwefan ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru'ch dewisiadau

Cwcis angenrheidiol

Mae cwcis angenrheidiol yn gwneud i'r wefan weithio. Maen nhw'n gwneud pethau fel:

  • Diogelwch
  • Dewisiadau hygyrchedd
  • Cofio pa hysbysiadau rydych chi wedi'u gweld fel nad ydyn ni'n eu dangos eto
  • Cofio eich dewisiadau cwci fel na fydd yn rhaid i ni ofyn i chi eto

Gellwch analluogi'r cwcis hyn trwy newid gosodiadau eich porwr, ond gallai hyn effeithio ar sut mae'r wefan yn gweithredu.

Cwcis cysylltiad diogel

Mae eich porwr yn defnyddio cwcis i wneud cysylltiadau diogel â gwefannau gydag URL 'https'. Defnyddir gwahanol fersiynau ar gyfer gwahanol lefelau o ddiogelwch.

CPE Ar-lein

Os ydych yn ymweld ag adran CPE Ar-lein, gosodir cwcis ychwanegol i’r rhai uchod yn ogystal:

EnwWedi'i osod ganHydDisgrifiad
ASP.NET_SessionIdY wefanYn cael ei ddileu pan fo defnyddiwr yn gadael y safle neu wedi 20 munud o ddiffyg gweithgarwchNodi defnyddwyr am y cyfnod y maent yn ymweld â’r safle
PEFLanguageY wefanBlwyddynNodi p’un a bod defnyddiwr yn dewis defnyddio fersiwn Cymraeg neu Saesneg o’r wefan

 

Search.electoralcommission.org.uk

Os ydych yn ymweld â’r safle chwilio cyllid gwleidyddol, ni ddefnyddir unrhyw gwcis ychwanegol i’r rhai a ddangosir uchod. Dim ond cwcis Google Analytic mae’r safle hon yn eu defnyddio.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu rheoli’r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org

I ddewis peidio cael eich tracio gan Google Analytics ar gyfer pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Os ydych yn parhau i ddefnyddio’n gwefan heb newid y gosodiadau hyn, byddwn yn ystyried eich bod yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis fel a osodir uchod. Bydd cyfyngu ar gwcis yn gallu effeithio ar ymarferoldeb ein gwefannau.

Sut i gysylltu â ni

Gellir anfon ymholiadau ynghylch sut yr ydym yn casglu gwybodaeth bersonol drwy’r post neu e-bost. Anfonwch eich ceisiadau i:

Jo Crofton-Diggins

Data Protection Officer

The Electoral Commission

dataprotection@electoralcommission.org.uk

Gwybodaeth gyffredinol

Mae gan y wefan hon fesurau digelwch yn eu lle i amddiffyn yn erbyn colled, camddefnydd a newid deunydd sydd o dan ein rheolaeth ni. Fodd bynnag, nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dors newid, camddefnyddio neu ddadansoddi’r data wedi iddo gael ei gyhoeddi ar y we fyd eang.

Mae ein gwybodaeth ar y we fyd eang yn destun newid heb rybudd.

Lle darparwn ddolenni i safleoedd, nid ydym yn cefnogi unrhyw wybodaeth na barn a gynhwysir ar y gwefannau hynny.

Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd dros argaeledd dolenni i dudalennau.

Llywodraethir y wefan hon gan gyfraith y DU.

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Ionawr 2020
Adolygiad nesaf: 19 Mehefin 2020