Overview

Rhaid i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill roi adroddiadau ariannol i ni. 

Mae hyn yn cynnwys:

  • rhoddion y maent wedi'u cael a benthyciadau y maent wedi'u trefnu
  • yr hyn y maent wedi'i wario ar eu hymgyrch ar ôl etholiad neu refferendwm.
  • eu cyfrifon blynyddol 

Rydym yn cyhoeddi'r holl wybodaeth rydym yn ei chael ar ein cronfa ddata cyllid, fel y gallwch weld yr hyn y mae pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill yn ei wneud.

Mae'r rheolau ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth hon yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd, nid yw'r ddeddfwriaeth yn caniatáu i ni gyhoeddi unrhyw wybodaeth am roddion na benthyciadau o'r cyfnod cyn mis 1 Gorffennaf 2017.

Rydym hefyd yn cyhoeddi manylion ffurflenni gwariant ymgeiswyr ar ôl etholiadau mawr, megis etholiadau cyffredinol Seneddol y DU.