Overview of our finance database

Gweld y gronfa ddata cyllid

Rydym yn cyhoeddi'r wybodaeth ariannol y mae pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill yn rhoi gwybod i ni amdani ar ein cronfa ddata cyllid. 

Mae'n ofyniad cyfreithiol i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill roi gwybod i ni am y wybodaeth hon, ac mae hefyd yn ofyniad cyfreithiol i ni ei chyhoeddi. 

Rydym yn ei chyhoeddi fel y gallwch weld yr hyn y mae pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill yn ei wneud.

Mae'r rheolau ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth hon yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd, nid yw'r ddeddfwriaeth yn caniatáu i ni gyhoeddi unrhyw wybodaeth am roddion na benthyciadau o'r cyfnod cyn mis 1 Gorffennaf 2017. 

Ar ein cronfa ddata, gallwch edrych ar y canlynol: 

  • manylion cofrestru
  • rhoddion a benthyciadau
  • gwariant ar ymgyrchu
  • cyfrifon blynyddol 

Gallwch hefyd ychwanegu meini prawf chwilio a hidlyddion, neu chwilio yn ôl allweddair. 

Lawrlwythwch ganllaw ar gyfer ein cronfa ddata gyllid

Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Awst 2019
Next review: 29 Mai 2020