Gwariant ymgyrchu: Pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Overview

Cyn etholiadau a refferenda, mae cyfnod a reoleiddir ar gyfer yr ymgyrch sy'n cyfyngu ar wariant.

Y disgwyl oedd y byddai cofnodion gwariant pleidiau ac ymgyrchwyr a wariodd dros £250,000 yn yr etholiad cyffredinol ar gael ym mis Mehefin 2020, ond oherwydd COVID-19, nid oedd yr holl bleidiau ac ymgyrchwyr yn gallu cyflwyno eu cofnodion erbyn y dyddiad cau hwnnw. O’r herwydd, rydym yn cyhoeddi cofnodion gwariant mewn sypiau, fel y gall pleidleiswyr weld y wybodaeth gwariant sy’n barod i’w rhyddhau. Mae hyn yn golygu nad yw’r wybodaeth ar y tudalennau canlynol yn gyflawn; mae’n cael ei diweddaru wrth i ni gyhoeddi pob swp.

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 10 Gorffennaf 2022