Cofrestr o sefydliadau anghorfforedig

Cofrestr o gymdeithasau anghorfforedig sy'n gwneud cyfraniadau gwleidyddol dros £25,000

Cofrestru rhoddion i gymdeithasau anghorfforedig

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Medi 2019
Adolygiad nesaf: 24 Gorffennaf 2020