Tabl: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Siart: Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl math

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2021
Adolygiad nesaf: 15 Gorffennaf 2022