Tabl : Rhestr o'r prif roddwyr chwarterol

Siart: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Tabl: Rhoddion a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol yn ôl y math o roddwr

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2021
Adolygiad nesaf: 15 Gorffennaf 2021