Who we are

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd  yn y system etholiadol a sicrhau ei huniondeb.

Rhagor o wybodaeth am ein rôl ni fel rheoleiddiwr, beth rydyn ni'n ei wneud mewn etholiadau a refferenda, sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau, a sut caiff ein cyllideb ei gosod.

Careers

Careers at the Electoral Commission

Join our network of around 160 staff members working across everything from guidance, financial reporting and regulation, to communications, policy making and research.

View our vacancies