Ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

Description of what we publish

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth ein comisiynwyr fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn agored am yr hyn a wnawn.

Ffioedd yw'r cyfraddau dyddiol rydym yn talu ein comisiynwyr. Mae Tŷ'r Cyffredin wedi pennu £390 fesul diwrnod fel y gyfradd ddyddiol bresennol, a £195 fesul hanner diwrnod, sy'n gyfwerth â Band 4 cyflogau barnwrol.

Yn ogystal, rydym yn talu costau teithio, llety, prydau bwyd a threuliau penodol eraill y bydd ein comisiynwyr yn mynd iddynt wrth gyflawni ein gwaith. Nodir y terfynau ar gyfer y treuliau hyn yn ein polisi.

2017/18

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020