Amcan dau

Sicrhau system reoleiddio fwyfwy dibynadwy a thryloyw mewn cyllid gwleidyddol, goruchwylio cydymffurfiaeth, hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith y rhai a reoleiddir a mynd ar drywydd tramgwyddau mewn modd rhagweithiol.

Mae’r amcan hwn yn ymgorffori ein rôl reoleiddiol. Mae’r gwaith hwn yn canolbwyntio ar ddau faes sydd wrth galon democratiaeth iach: sicrhau tryloywder a rheoleiddio da.
 

Report navigation links

Previous Next
Amcan un Amcan tri
Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mehefin 2021