Dadansoddi perfformiad: Amcan pedwar

Amcan pedwar

Darparu gwerth am arian, gan wneud y defnydd gorau o'n hadnoddau a'n harbenigedd i ddarparu gwasanaethau sy'n ymateb i'r hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr

Mae’r amcan hwn yn canolbwyntio ar weithgareddau sy’n cefnogi’r sefydliad ac yn sicrhau bod gyda ni’r bobl gyda’r sgiliau priodol, a hefyd yr adnoddau priodol. Yr amcan yw cyflawni gwasanaethau sy’n effeithlon, effeithiol ac economaidd. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mehefin 2021