Amcan tri

Bod yn ganolfan arbenigedd annibynnol a pharchus, gan ddefnyddio gwybodaeth a mewnwelediad i hyrwyddo tryloywder, tegwch ac effeithlonrwydd ein system ddemocrataidd, a helpu i’w haddasu i'r oes ddigidol fodern.

Mae’r maes gwaith hwn yn canolbwyntio ar arloesi a chryfhau ein sylfaen dystiolaeth. Mae ein harbenigedd mewn polisi, ymchwil a chyfathrebu yn hanfodol i alluogi y gwaith hwn.
 

Report navigation links

Previous Next
Amcan dau Amcan pedwar
Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mehefin 2021