Amcan un

Galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch.

Mae’r amcan hwn yn crynhoi ein rôl wrth oruchwylio cyflawni etholiadau ar draws pob rhan o’r DU, gan ganolbwyntio ar dri maes: cyflawni digwyddiadau etholiadol llwyddiannus; cynyddu a moderneiddio cofrestru etholiadol; a mynd i’r afael â thwyll etholiadol.

Report navigation links

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mehefin 2021