Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg

Overview

Yn unol â Safon 152, rydym wedi paratoi yr adroddiad hwn i ddangos ein cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21. Mae hyn yn cynnig cyfle gwerthfawr i ni ddangos ein hymrwymiad sefydliadol i’r iaith Gymraeg, a’i phwysigrwydd i’n gwaith yng Nghymru. Cydlynir y gwaith o sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg gan y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru, gyda chefnogaeth a mewnbwn cydweithwyr a thimau eraill ar draws y sefydliad.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Medi 2021
Adolygiad nesaf: 25 Medi 2020