Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

Crëwyd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru o ganlyniad i'r adroddiad ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016.

Mae’r Bwrdd yn cydlynu cynllunio digwyddiadau etholiadol, gweithgarwch etholiadol a moderneiddio a diwygio etholiadol ledled Cymru, yn ogystal â hwyluso cydweithio gwell rhwng Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol a phartneriaid allweddol yng Nghymru.

Cofnodion Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Tachwedd 2021
Adolygiad nesaf: 27 Tachwedd 2020