Grŵp Cynghori'r Gymraeg

Mae Grŵp Cynghori'r Gymraeg yn fforwm i drafod materion etholiadol Cymraeg a Chymreig gyda'r bwriad o sicrhau bod y Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal o ran deddfwriaeth a chanllawiau etholiadol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 28 Awst 2021