List of current applications

Rydym yn cyhoeddi enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau rydym yn eu hystyried ar hyn o bryd fel rhan o'n proses asesu.

Ni all pleidiau gwleidyddol ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau na'r arwyddluniau hyn ar bapur pleidleisio nes ein bod wedi'u cymeradwyo. Fodd bynnag, gall pleidiau ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau a'r arwyddluniau hyn mewn deunyddiau eraill cyn i ni eu cymeradwyo. 

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 21 Chwefror 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 14 Chwefror 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 07 Chwefror 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 06 Chwefror 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 30 Ionawr 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 21 Ionawr 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 13 Rhagfyr 2019

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 February 2020
Next review: 29 May 2020