List of current applications

Rydym yn cyhoeddi enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau rydym yn eu hystyried ar hyn o bryd fel rhan o'n proses asesu.

Ni all pleidiau gwleidyddol ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau na'r arwyddluniau hyn ar bapur pleidleisio nes ein bod wedi'u cymeradwyo. Fodd bynnag, gall pleidiau ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau a'r arwyddluniau hyn mewn deunyddiau eraill cyn i ni eu cymeradwyo. 

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 14 Ionawr

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 14 Ionawr

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 07 Ionawr

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 24 Rhagfyr

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 17 Rhagfyr

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 10 Rhagfyr

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Ionawr 2022