List of current applications

Rydym yn cyhoeddi enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau rydym yn eu hystyried ar hyn o bryd fel rhan o'n proses asesu.

Ni all pleidiau gwleidyddol ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau na'r arwyddluniau hyn ar bapur pleidleisio nes ein bod wedi'u cymeradwyo. Fodd bynnag, gall pleidiau ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau a'r arwyddluniau hyn mewn deunyddiau eraill cyn i ni eu cymeradwyo. 

Dyddiad y derbyniwyd cais cyflawn 10 Medi 2020

Dyddiad y derbyniwyd cais cyflawn 03 Medi 2020

Dyddiad y derbyniwyd cais cyflawn 28 Awst 2020

Dyddiad y derbyniwyd cais cyflawn 07 Awst 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 17 Gorffennaf 2020

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlynol 28 Mai 2020

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Medi 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020