Penderfyniadau ynghylch cofrestru pleidiau

Overview of party registration decisions

Pan fyddwn yn cwblhau ein proses asesu, rydym yn cyhoeddi ein penderfyniadau. Gallwch weld ein penderfyniadau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau ers 2018.

Download

Lawrlwythwch y rhestr lawn o'n penderfyniadau cofrestru plaid yn 2019

Lawrlwythwch y rhestr lawn o'n penderfyniadau cofrestru plaid yn 2018

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 October 2019
Next review: 29 May 2020