Overview of registering political parties

Rydym yn gyfrifol am gofrestru pleidiau gwleidyddol yn y DU. Mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol gofrestru enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau gyda ni i'w defnyddio ar bapurau pleidleisio. Mae'r rheolau ar waith er mwyn sicrhau bod papurau pleidleisio yn glir ac yn hawdd eu defnyddio.

Gweld ceisiadau cyfredol

Rydym yn cyhoeddi enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau rydym yn eu hystyried ar hyn o bryd fel rhan o'n proses asesu.

Rhoi sylwadau ar gais

Gallwch roi sylwadau ar enw, disgrifiad neu arwyddlun penodol fel rhan o'n proses asesu.

Penderfyniadau ynghylch cofrestru pleidiau

Pan fyddwn yn cwblhau ein proses asesu, rydym yn cyhoeddi ein penderfyniadau. Gallwch weld ein penderfyniadau ynghylch enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau ers 2018.

Overview of sign up for updates

Cofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cysylltwch â ni os hoffech i ni roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd enwau, disgrifiadau neu arwyddluniau pleidiau newydd yn dod i law i'w hasesu.

Lawrlwythwch arwyddluniau plaid wleidyddol