Newidiadau i'r rheolau ar gyfer pleidiau ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 23 Mehefin 2022