Overview of what our research involves

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil ar amrywiaeth eang o bynciau, sy'n helpu i lywio ein gwaith a'n polisïau. Rydym yn mesur ansawdd y cofrestrau etholwyr ac yn cynnal arolygon ar agweddau'r cyhoedd at ddemocratiaeth a'r broses o bleidleisio. Yn dilyn etholiadau a refferenda, rydym yn casglu data megis nifer yr etholwyr, y nifer a bleidleisiodd a phapurau pleidleisio a wrthodwyd.

Descriptions of our different research projects and responsibilities

Cywirdeb a chyflawnrwydd cofrestrau etholwyr

Rydym yn mesur ansawdd y cofrestrau etholwyr yn y DU. Mae cywirdeb yn golygu ein bod yn edrych ar nifer y cofnodion ffug ar y cofrestrau etholwyr ac mae cyflawnrwydd yn golygu mesur p'un a yw'r rhai sy'n gymwys i gofrestru ar y cofrestrau.

Dadansoddiad o ddata cofrestru etholiadol

Mae ein dadansoddiad yn ystyried data allweddol sy'n gysylltiedig â chofnodion ar y cofrestrau etholwyr, megis nifer y cofnodion, cyrhaeddwyr, ychwanegiadau ac achosion o ddileu. Mae hefyd yn edrych ar ganlyniadau'r gweithgareddau canfas blynyddol y mae swyddogion cofrestru etholiadol mewn cynghorau lleol yn eu cynnal bob blwyddyn.

Agweddau'r cyhoedd

Rydym yn cynnal arolygon o farn y cyhoedd sy'n cwmpasu amrywiaeth o faterion etholiadol megis pleidleisio, cofrestru i bleidleisio, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

Data etholiadol

Rydym yn casglu data yn dilyn etholiadau a refferenda yn y DU. Mae hyn yn cynnwys data megis nifer yr etholwyr, y nifer a bleidleisiodd, nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd a gwybodaeth am bleidleisio drwy'r post.

Cynlluniau peilot prawf adnabod pleidleiswyr

Gwnaethom werthuso cynlluniau peilot y Llywodraeth yn 2018 a 2019, lle roedd yn ofynnol i bleidleiswyr ddod â phrawf adnabod i bleidleisio yn yr etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr. 

Rhoi gwybod am dwyll etholiadol

Rydym yn casglu data o bob heddlu ledled y DU am honiadau o dwyll etholiadol.

Ymchwil cwestiwn y refferendwm

Ar gyfer refferenda yn y DU, rydym yn edrych ar y ffordd y mae cwestiwn arfaethedig y refferendwm wedi'i eirio i wneud yn siŵr ei fod yn hawdd i bleidleiswyr ei ddeall. Fel rhan o'n hasesiad, rydym yn gwneud gwaith ymchwil gyda'r cyhoedd.