Cyd-destun hanesyddol

Y cofrestrau yn 2018

Ychwanegiadau a dileadau i'r cofrestrau, 2015 i 2018

Y cofrestrau etholwyr ac etholfraint

Y system ar gyfer llunio'r gofrestr

Y broses ganfasio arfaethedig

Ein rhaglen ymchwil

Appendices

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 October 2019
Next review: 2 September 2020