Cywirdeb a chyflawnrwydd cofrestrau etholwyr mis Chwefror a mis Mawrth 2014

Summary

Dyma ein hadroddiad diwethaf ar gywirdeb a chyflawnrwydd cofrestrau etholwyr a luniwyd o dan y system cofrestru cartrefi, gan ddefnyddio cofrestrau o fis Chwefror a mis Mawrth 2014.

Ar ôl hyn, mae'r system yn newid i system cofrestru etholiadol unigol (IER). Bydd pob unigolyn yn gyfrifol am gofrestru i bleidleisio, yn hytrach na bod un aelod o'r cartref yn cofrestru pawb sy'n byw yn yr eiddo.

Mae ein canfyddiadau yn nodi cywirdeb a chyflawnrwydd y cofrestrau ac yn creu llinell sylfaen ar gyfer mesur yr effaith gyffredinol a gaiff y newid ar y cofrestrau.
 

Cywirdeb

Ni fu newid sylweddol mewn lefelau cywirdeb ers 2010.

Roedd astudiaeth arall, a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r adroddiad hwn, yn amcangyfrif bod cywirdeb cofrestrau mis Rhagfyr 2010 yn cyfateb i tua 89%. Mae'r astudiaeth hon wedi canfod bod cywirdeb cofrestrau mis Chwefror/mis Mawrth 2014 yn cyfateb i 86%.
 

Cyflawnrwydd

Completeness

Roedd lefelau cyflawnrwydd cofrestrau llywodraeth leol y cyfateb i 84.7%.

Roedd lefelau cyflawnrwydd cofrestrau seneddol yn cyfateb i 85.9%.

Completeness

Mae'r canlyniadau hyn wedi dangos bod lefelau cyflawnrwydd y cofrestrau wedi aros yn sefydlog ers ein hasesiadau diwethaf.

Mae patrymau cofrestru yn ôl ffactorau demograffig-cymdeithasol yn cyd-fynd â chanfyddiadau gwaith ymchwil blaenorol ac yn cadarnhau mai symudedd y boblogaeth yw'r newidyn demograffig sy'n cael yr effaith fwyaf ar gyflawnrwydd o hyd.
 

Completeness

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Medi 2019
Adolygiad nesaf: 22 Gorffennaf 2020