Sesiynau briffio Senedd y DU a Senedd Cymru

Overview of the briefings we provide

Rydym yn paratoi sesiynau briffio ar gyfer Aelodau Seneddol ac Aelodau o Senedd Cymru, i ddarparu gwybodaeth gefndirol ar ein gwaith, neu newidiadau sy'n cael effaith ar yr hyn yr ydym yn ceisio'i gyflawni.

Find out more about our briefings and read them in full