Cais i fod yn arsyllwr achrededig unigol

Cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol, mae angen i chi ddarllen y canlynol:

 • y Cod Ymarfer
 • Darllen a deall gofynion cyfrinachedd
 • ein hysbysiad preifatrwydd

Pan fyddwch chi'n cwblhau eich cais, bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi darllen a chytuno i'r cod, y ddeddf a'r hysbysiad.

 

Beth sydd ei angen arnoch i wneud cais

I wneud cais i gofrestru fel unigolyn, bydd angen:

 • eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt
 • i chi ddweud wrthym am faint yr hoffech i'ch achrediad bara, ac i ble yr hoffech i'ch bathodyn gael ei anfon
 • i chi uwchlwytho llun pasbort a'ch ID

Mae angen bod y llun yn bodloni'r canlynol:

 • yn eich cynnwys chi yn unig
 • gynnwys eich pen a'ch ysgwyddau
 • ddangos eich wyneb yn glir gyda'ch llygaid ar agor
 • wedi ei dynnu yn erbyn cefndir plaen

Mae angen i'ch ID ddangos eich enw a'ch oedran. Gallwch uwchlwytho copi o'ch:

 • pasbort
 • trwydded yrru
 • cerdyn adnabod cenedlaethol
 • cerdyn adnabod etholiadol Gogledd Iwerddon

700KB yw uchafswm maint ffeil ar gyfer yr holl luniau a'r manylion adnabod. Ni ellir prosesu unrhyw beth yn fwy na hyn.

Gallwch gysylltu â ni os nad oes gyda chi'r math yma o ID.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020