Canllawiau ac adborth ar gyfer arsylwi etholiadau

Links to view guidance or give feedback

Gallwch roi adborth i ni ar ôl i chi arsylwi etholiad.Gallwch wneud y canlynol:

Canllawiau i arsylwyr

Mae'r ddolen isod yn darparu gwybodaeth ac arweiniad i arsylwyr etholiadau cyffredinol Seneddol y DU.

Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Tachwedd 2019
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020