Deisebau adalw yn ôl rhifau: Brycheiniog a Sir Faesyfed

Cynnal y ddeiseb

Hysbysiad o’r ddeisebDydd Iau 24 Ebrill
Deiseb ar agorDydd Iau 9 Mai – dydd Iau 20 Mehefin
Nifer y mannau lle gellir arwyddo (uchafswm o 10)6
Oriau estynedig (y tu allan i 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener)Ar agor o 8am ar ddydd Iau; yn cau am 8pm ar ddydd Mercher
CyfrifCynhaliwyd am 9am, ddydd Gwener 21 Mehefin

Llofnodi'r ddeiseb

Er mwyn i ddeiseb adalw arwain at adalw Aelod Seneddol (AS), mae'n rhaid i 10% o'r bobl sy'n gymwys i'w llofnodi wneud hynny o fewn y cyfnod llofnodi chwe wythnos. Gallwn weld o ddata'r ddeiseb fod y mwyafrif o'r rhieni a lofnododd wedi gwneud hynny o fewn y pythefnos cyntaf ar ôl i'r ddeiseb agor.

Nifer y bobl a oedd yn gymwys i lofnodi53,032
Nifer y llofnodion yr oedd eu hangen er mwyn adalw'r AS5,303
Nifer y bobl a lofnododd10,005 - sef 19% o'r bobl a oedd yn gymwys i lofnodi
Papurau llofnodi a ddifethwyd41

Mae'r data hyn hefyd yn dangos ym mha ffordd y dewisodd pobl lofnodi'r ddeiseb

Sut y dewisodd pobl lofnodi'r ddeiseb

Ymgyrchu

Roedd yn ofynnol i bobl neu sefydliadau a oedd yn dymuno ymgyrchu o blaid neu yn erbyn deiseb adalw ac a oedd yn bwriadu gwario mwy na £500 roi gwybod i'r Swyddog Deisebau eu bod yn dymuno bod yn ymgyrchydd cofrestredig. Roedd tri ymgyrchydd cofrestredig ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, ac mae pob un ohonynt wedi cyflwyno ffurflenni rhoddion a gwariant.

Ffurflenni gwariant a rhoddion
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 October 2019
Next review: 8 October 2020