Deisebau adalw yn ôl rhifau: Peterborough

Cynnal y ddeiseb

Hysbysiad o’r ddeisebDydd Mawrth 5 Mawrth
Deiseb ar agorDydd Mawrth 19 Mawrth – dydd Mercher 1 Mai
Nifer y mannau llofnodi (uchafswm o 10)10
Oriau estynedig (y tu allan i 9am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener)Ar agor o 7am ar ddydd Mawrth; yn cau am 10pm ar ddydd Iau
CyfrifCwblhawyd ar unwaith ar ôl i'r mannau llofnodi gau am 5pm

Llofnodi'r ddeiseb

Er mwyn i ddeiseb adalw arwain at adalw Aelod Seneddol (AS), mae'n rhaid i 10% o'r bobl sy'n gymwys i'w llofnodi wneud hynny o fewn y cyfnod llofnodi chwe wythnos. Gallwn weld o ddata'r ddeiseb fod y mwyafrif o'r rhieni a lofnododd wedi gwneud hynny o fewn y pythefnos cyntaf ar ôl i'r ddeiseb agor. 

Nifer y bobl a oedd yn gymwys i lofnodi 69,673
Nifer y llofnodion yr oedd eu hangen er mwyn adalw'r AS6,967
Nifer y bobl a lofnododd19,261 - sef 28% o'r bobl a oedd yn gymwys i lofnodi
Papurau llofnodi a ddifethwyd62

Mae'r data hyn hefyd yn dangos ym mha ffordd y dewisodd pobl lofnodi'r ddeiseb.

Sut y dewisodd pobl lofnodi'r ddeiseb

Ymgyrchu

Roedd yn ofynnol i bobl neu sefydliadau a oedd yn dymuno ymgyrchu o blaid neu yn erbyn deiseb adalw ac a oedd yn bwriadu gwario mwy na £500 roi gwybod i'r Swyddog Deisebau eu bod yn dymuno bod yn ymgyrchydd cofrestredig. Roedd pum ymgyrchydd cofrestredig yn Peterborough. Dim ond tri o'r rhain sydd wedi cyflwyno ffurflenni rhoddion a gwariant.

Ffurflenni gwariant a rhoddion
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 October 2019
Next review: 8 October 2020