Amcanion ar gyfer etholiadau llwyddiannus yn y cyd-destun iechyd cyhoeddus cyfredol

2021 elections

Bydd etholiadau a gynhelir yn y misoedd nesaf, gan gynnwys y gyfres o bleidleisiau pwysig sydd wedi eu trefnu at fis Mai 2021, yn debygol o ddigwydd yng nghyd-destun cyfyngiadau iechyd cyhoeddus. Bydd y rhain yn cyflwyno heriau newydd cymhleth i bawb sydd ynghlwm wrth y broses etholiadol.

Objectives

Rydym wedi gweithio ac ymgynghori gyda gweinyddwyr etholiadol, pleidiau gwleidyddol a llywodraethau ar draws Prydain Fawr i ganfod cyfres o amcanion lefel uchel ar gyfer cyflawni etholiadau llwyddiannus yn yr amgylchedd iechyd cyhoeddus presennol. 

Rydym yn annog y rheiny sydd ynghlwm wrth gefnogi a chyflawni etholiadau i ddefnyddio’r amcanion canynol:

•    asesu a phrofi opsiynau polisi a dulliau gweithredu
•    canfod a rheoli risgiau sylweddol i gyflawni’r etholiadau yn llwyddiannus
•    llywio ymchwil, dadansoddi, ac adrodd am y pleidleisiau

 

Amcanion ar gyfer etholiadau llwyddiannus yn y cyd-destun iechyd cyhoeddus cyfredol

Dylai pleidleiswyr allu cymryd rhan yn y pleidleisiau yn ddiogel a chyda hyder, a dylai ymgyrchwyr a phleidiau allu cyflwyno eu hachos i etholwyr.

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Tachwedd 2020
Adolygiad nesaf: 14 Hydref 2021