Yr hyn rydym yn ei wneud mewn etholiadau

Overview of what we do in elections

Rydym yn sicrhau y caiff etholiadau eu cynnal yn llwyddiannus, a bod gan bobl yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Nid ydym yn cynnal y gorsafoedd pleidleisio, cyfrif y pleidleisiau na chyhoeddi'r canlyniadau mewn etholiadau.

Y Swyddog Canlyniadau yn eich cyngor lleol sy'n gwneud hyn os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr, neu'r Alban. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, y Prif Swyddog Etholiadol yn Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon sy'n cynnal yr etholiadau.

Mae gennym rôl wahanol mewn refferenda.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Hydref 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020