Adroddiad ar ymchwiliad i Blaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

Trosolwg

Rydym wedi ystyried a dderbyniodd Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP) roddion o ffynonellau nas caniateir yn ystod 2015 a 2016. Rydym wedi dod i'r casgliad na wnaeth hynny. Rydym yn esbonio'r cefndir a'n casgliadau yn yr adroddiad hwn.

Further information

Investigation evidence

Our analysis and evidence

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 4 Gorffennaf 2021