Trosolwg

Rydym yn awyddus i weld newidiadau mawr i'r system gofrestru etholiadol yn y DU.

Summary

Roedd lansiad y gwasanaeth cofrestru ar-lein gan y llywodraeth yn gam mawr ymlaen. Mae wedi helpu'r rheini sy'n llai tebygol o gael eu cofrestru, megis pobl ifanc a dinasyddion Prydeinig dramor.

Ond mae disgwyliadau pobl mewn oes ddigidol yn datblygu'n barhaus, ac mae angen i'r broses gofrestru i bleidleiswyr newid yn unol â hyn.

Rydym yn galw ar lywodraeth y DU i adeiladu ar y llwyddiant hwn a gwneud y broses gofrestru etholiadol yn symlach fyth ac yn fwy hygyrch i bleidleiswyr.

Newidiadau yr hoffem eu gweld

Hoffem weld y canlynol:

  • gwell defnydd o ddata cyhoeddus, fel o wasanaethau eraill y llywodraeth, er mwyn hwyluso'r broses gofrestru i bleidleiswyr
  • bod y broses gofrestru etholiadol yn cael ei hannog drwy gydol y flwyddyn, nid dim ond cyn yr etholiad
  • system gofrestru etholiadol mwy cyson er mwyn lleihau cofrestriadau dyblyg ac annog cofrestru drwy gydol y flwyddyn

Bydd newidiadau o'r fath yn:

  • creu cyfleoedd i awtomeiddio'r broses gofrestru etholiadol, neu ei hintegreiddio â gwasanaethau cyhoeddus eraill
  • helpu'r swyddogion cofrestru i adnabod ac, o bosibl, cofrestru dinasyddion cymwys, a hynny wrth gadw'r gofrestr etholiadol yn gyfredol
  • lleihau costau cyffredinol y system gofrestru etholiadol drwy ei gwneud yn fwy effeithlon
  • sicrhau bod gwell ffyrdd o gofrestru i bleidleisio ar gael

Yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd

Rydym wedi bod yn ystyried nifer o opsiynau, megis defnydd o ddata cyhoeddus, proses gofrestru awtomataidd ac awtomatig, a ffyrdd o ganfod a rheoli achosion o ddyblygu.

Mae'n bosibl creu system fwy effeithlon. Darllenwch ein hadroddiad