What we publish and why

Rydym yn annibynnol, ac mae ymddwyn yn ddiduedd wrth wraidd popeth a wnawn. 

Mae ein Comisiynwyr yn dweud wrthym am eu buddiannau, ac yn cadw cofnod o'r holl roddion a lletygarwch a gânt, gan gynnwys yr hyn y maent yn ei gwrthod.

Wedyn byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon i ddangos ein bod yn annibynnol ac yn ddiduedd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Hydref 2019
Adolygiad nesaf: 27 Mai 2022