Ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

Description of what we publish

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth ein comisiynwyr fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn agored am yr hyn a wnawn.

Ffioedd yw'r cyfraddau dyddiol rydym yn talu ein comisiynwyr. Mae Tŷ'r Cyffredin wedi pennu £390 fesul diwrnod fel y gyfradd ddyddiol bresennol, a £195 fesul hanner diwrnod, sy'n gyfwerth â Band 4 cyflogau barnwrol.

Yn ogystal, rydym yn talu costau teithio, llety, prydau bwyd a threuliau penodol eraill y bydd ein comisiynwyr yn mynd iddynt wrth gyflawni ein gwaith. Nodir y terfynau ar gyfer y treuliau hyn yn ein polisi.

2019 ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

John Holmes

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Dame Sue Bruce

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Anna Carragher

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Sarah Chambers

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Alasdair Morgan

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Profressor Dame Elan Closs Stephens CBE

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Rob Vincent CBE

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Lord Gilbert of Panteg

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Joan Walley

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

Alastair Ross

DyddiadAchlysurEitemCost
    
    
    
    

2018 ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 October 2019
Next review: 29 May 2020