Ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth

Description of what we publish

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth ein comisiynwyr fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn agored am yr hyn a wnawn.

Ffioedd yw'r cyfraddau dyddiol rydym yn talu ein comisiynwyr. Mae Tŷ'r Cyffredin wedi pennu £390 fesul diwrnod fel y gyfradd ddyddiol bresennol, a £195 fesul hanner diwrnod, sy'n gyfwerth â Band 4 cyflogau barnwrol.

Yn ogystal, rydym yn talu costau teithio, llety, prydau bwyd a threuliau penodol eraill y bydd ein comisiynwyr yn mynd iddynt wrth gyflawni ein gwaith. Nodir y terfynau ar gyfer y treuliau hyn yn ein polisi.

2018/19 ffioedd

NameCost (£)
Sir John Holmes (Chair)79,350
Dame Susan Bruce10,582
Anna Carragher6,556
Sarah Chambers6,842
Professor Elan Closs Stephens CBE13,179
Lord Horam of Grimsargh3,104
David Howarth3,678
Alasdair Morgan9,352
Bridget Prentice 5,764
Alastair Ross1,624
Joan Walley979
Rob Vincent CBE6,821

2018/19 costau teithio

NameCost (£)
Sir John Holmes (Chair)2,859
Dame Susan Bruce1,339
Anna Carragher351 
Sarah Chambers4,477
Professor Elan Closs Stephens CBE0
Tony Hobman0
Lord Horam of Grimsargh555
David Howarth1,192
Alasdair Morgan5,009
Bridget Prentice 382
Rob Vincent CBE0

2017/18

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020