About our business plan

Mae ein cynllun busnes yn para am flwyddyn, o fis Ebrill i fis Mawrth.

Mae'n edrych ar y cynnydd rydym yn ei wneud yn erbyn y nodau a'r blaenoriaethau yn ein cynllun corfforaethol pum mlynedd, a'r hyn rydym am ei wneud yn y flwyddyn i ddod.

Mae'r cynllun busnes hwn yn ymwneud ag ail flwyddyn ein rhaglen waith pum mlynedd.

Summary of our position from our chair, Sir John Holmes

Edrychaf ymlaen at y cyfleoedd i wella profiad a hyder y pleidleiswyr ledled y DU.

Syr John Holmes, Cadeirydd

Ein cynllun ar gyfer 2019-20

Ein cyflawniadau 2018/19

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Hydref 2019
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020