Overview of what we produce and publish

Mae ein blwyddyn ariannol yn dechrau ar 1 Ebrill ac yn dod i ben ar 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Byddwn yn rhoi amcangyfrifon o'r hyn y byddwn yn credu y byddwn yn ei wario, ac wedyn byddwn yn adolygu ein gwariant ar ddiwedd y flwyddyn mewn adroddiad a set o gyfrifon.

Mae Pwyllgor y Llefarydd yn cymeradwyo ein hamcangyfrifon, adroddiadau a chyfrifon, cyn bod Tŷ'r Cyffredin yn eu mabwysiadu.

Amcangyfrifon

Prif Amcangyfrif Cyflenwi

Mae ein Prif Amcangyfrif Cyflenwi, neu gyllideb, yn pennu'r hyn sydd ei angen arnom ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Rydym yn ei gyflwyno i Bwyllgor y Llefarydd ar ddechrau'r flwyddyn ariannol i'w gymeradwyo, cyn iddo fynd i Dŷ'r Cyffredin.

Gweld ein Prif Amcangyfrifon Cyflenwi:

 

Pleidlais ar Gyfrif

Mae ein Pleidlais ar Gyfrif yn pennu'r hyn sydd ei angen arnom yn ystod y bwlch rhwng diwedd un flwyddyn ariannol a'r adeg y bydd Pwyllgor y Llefarydd yn cymeradwyo ein Prif Amcangyfrif Cyflenwi.

Gweld ein Pleidlais ar Gyfrif:

 

Amcangyfrif Atodol

Os ceir newidiadau i'r wybodaeth yn ein Prif Amcangyfrif Cyflenwi, byddwn yn cyflwyno ein Hamcangyfrif Atodol gerbron Pwyllgor y Llefarydd i'w gymeradwyo.

Rydym hefyd yn cynhyrchu slipiau cywiro os bydd angen i ni wneud newidiadau i'n hamcangyfrifon.

Gweld ein Prif Amcangyfrifon Atodol a'n slipiau cywiro:

 

Adroddiad blynyddol a chyfrifon

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, rydym yn adolygu ein gwaith ac yn cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon. Mae'n cynnwys:

  • adroddiad ar berfformiad
  • adroddiad ar atebolrwydd
  • ein datganiadau ariannol

Bydd Bwrdd y Comisiwn a'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn cymeradwyo ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon, cyn iddo gael ei gyflwyno a'i gyhoeddi gan Dŷ'r Cyffredin a'r Arglwyddi.

Gweld ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Mai 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020