What we publish

Rydym yn cyhoeddi enwau a rolau'r bobl sy'n ennill dros £60,000 y flwyddyn.

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth hon bob pedwar mis. 31 Ionawr 2020 oedd y tro diwethaf i ni ddiweddaru'r wybodaeth hon.

Cyflogau dros £60,000

EnwRôlCyflog blynyddol (£)Lleoliad
Bob PosnerPrif Weithredwr137,970Llundain
Craig WestwoodCyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil102,454Llundain
Ailsa IrvineCyfarwyddwr Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau102,068Llundain
Louise EdwardsCyfarwyddwr Rheoleiddio102,068Llundain
Kieran RixCyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol102,068Llundain
Sir John HolmesCadeirydd y Comisiwn Etholiadol71,805Llundain
Amanda KellyCwnsler Cyfreithiol y Comisiwn85,000 to 89,999Llundain
Joanne Crofton-DigginsPennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu80,000 to 84,999Llundain
Jennifer HartlandPennaeth Adnoddau Dynol70,000 to 74,499Llundain
Tom HawthornPennaeth Polisi65,000 to 69,999Llundain
Sheilja ShahUwch Gyfreithiwr Rheoliadol65,000 to 69,999Llundain
David BaileyPennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad65,000 to 69,999Llundain
Charlene HannonPennaeth Canllawiau65,000 to 69,999Llundain
Emma HartleyHead of Campaigns and Corporate Communications (Maternity leave)

65,000 to 69,999

 

Llundain
Mel DavidsonPennaeth Cymorth a Gwella65,000 to 69,999Llundain
Phil ThompsonPennaeth Ymchwil

65,000 to 69,999

Llundain
Tracey BlackmanRheolwr Ariannol65,000 to 69,999Llundain
Niki NixonPennaeth Cyfathrebu Allanol65,000 to 69,999Llundain
Andy O'NeillPennaeth y Comisiwn Etholiadol, Yr Alban65,000 to 69,999Caeredin
Tim CrowleyHead of Campaigns and Corporate Communications65,000 to 69,999Llundain
Carol SweetenhamPennaeth Prosiectau65,000 to 69,999Llundain
Adrian FryerUwch Gyfreithiwr60,000 to 64,999Llundain
Rupert GristUwch Gyfreithiwr60,000 to 64,999Llundain
Rhydian ThomasPennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru60,000 to 64,999Caerdydd
Dan AdamsonPennaeth Dros Dro Monitro a Gorfodi60,000 to 64,999Llundain
Majella La PraikPennaeth Dros Dro Cofrestru ac Adrodd60,000 to 64,999Llundain
Cahir HughesPennaeth y Comisiwn Etholiadol, Gogledd Iwerddon60,000 to 64,999Belfast

Bandiau cyflog o dan £60,000

Lefel y swyddNifer y staffBand cyflog (£)
Rheolwr neu uwch gynghorydd4340,000 to 59,999
Uwch gynghorydd neu uwch-swyddog3432,000 to 39,999
Cynghorydd neu swyddog2525,000 to 31,999
Cynorthwyydd620,000 to 24,999

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 30 Tachwedd 2020