What we publish

Rydym yn cyhoeddi enwau a rolau'r bobl sy'n ennill dros £60,000 y flwyddyn.

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth hon bob pedwar mis. 31 Ionawr 2020 oedd y tro diwethaf i ni ddiweddaru'r wybodaeth hon.

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 30 Hydref 2021