About our Senior Leadership Group

Mae ein Huwch-grŵp Arwain yn cefnogi'r cyfarwyddwyr ac yn sicrhau bod eu timau'n gallu cyflwyno ein strategaethau a gweithio'n effeithiol.

Cwnsler Cyfreithiol y Comisiwn 

Amanda Kelly, Cwnsler Cyfreithiol y Comisiwn 

Fel Pennaeth Materion Cyfreithiol, mae Amanda yn sicrhau bod ein gwaith yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Ionawr 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mehefin 2021