Why we publish travel and subsistence information

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am gostau teithio a chynhaliaeth gan ein tîm gweithredol a phenaethiaid ein swyddfeydd yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn rhan o'n hymrwymiad i fod yn agored am yr hyn a wnawn.

Rydym yn talu am dreuliau teithio, llety, prydau bwyd a threuliau penodol eraill y bydd ein comisiynwyr yn mynd iddynt wrth gyflawni ein gwaith. Nodir y terfynau ar gyfer y treuliau hyn yn ein polisi.

Gallwch hefyd weld rhagor o wybodaeth am ein cyflogau.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Hydref 2019
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020