Ynghylch Bwrdd y Comisiwn

Mae Bwrdd y Comisiwn, sy'n cynnwys ein comisiynwyr a'n tîm gweithredol, yn cyfarfod yn rheolaidd i siarad am ein cynlluniau a'r ffordd rydym yn gwireddu'r cynlluniau hynny.

Yn ogystal, mae Bwrdd y Comisiwn yn cynnal diwrnodau anffurfiol y comisiynwyr, er mwyn ystyried materion penodol yn fanylach.

Rydym yn cyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd hyn er mwyn i chi ddeall mwy am yr hyn a wnawn.

Cyhoeddi cofnodion cyfarfodydd

Rydym yn cyhoeddi ein cofnodion ar ôl i'n comisiynwyr eu hadolygu a'u cymeradwyo yn y cyfarfod ar ôl y cymerwyd cofnodion.

Golygiadau

Weithiau mae'n rhaid i ni olygu'r cofnodion, lle byddwn yn dileu gwybodaeth benodol. Rydym yn golygu'r cofnodion os bydd y wybodaeth: 

  • yn cael ei chyhoeddi yn y dyfodol
  • yn ymwneud â pholisïau rydym yn eu datblygu o hyd
  • yn sensitif, am ein bod wedi ei chael yn ein rôl fel rheoleiddiwr
  • yn ymwneud â chamau gorfodi
  • o bosibl yn sensitif am reswm arall

Rydym yn gwneud unrhyw olygiadau a wnaed gennym yn glir, drwy gynnwys crynodeb. Bydd y crynodeb hwn naill ai'n cynnig trosolwg o'n golygiadau, neu ein rhesymau dros olygu'r wybodaeth.

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Hydref 2021
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020