Ein fframwaith llywodraethu corfforaethol

Summary

Mae ein fframwaith llywodraethu corfforaethol yn nodi sut rydym yn gweithredu a sut rydym yn gwneud penderfyniadau.

What our framework includes

Mae'r fframwaith yn adlewyrchu ein gwerthoedd sef bod yn effeithiol, ymgysylltiol, awdurdodol, annibynnol a thryloyw.

Mae ein fframwaith llywodraethu corfforaethol yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Bwrdd a phwyllgorau'r Comisiwn
  • rolau, cyfrifoldebau a chod ymddygiad comisiynwyr
  • ein pwerau busnes a dirprwyedig

Dim ond fersiwn Saesneg sydd ar gael yn bresennol. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Hydref 2019
Adolygiad nesaf: 10 Hydref 2020